Vách kính mặt dựng – stick

Vách kính mặt dựng – stick là một trong những thiết kế công trình phổ biến trong các tòa nhà lớn hiện nay.