Vách kính mặt dựng – stick

Vách kính mặt dựng – stick là một trong những thiết kế công trình phổ biến trong các tòa nhà lớn hiện nay. 

Gọi ngay
$(document).ready(function(){ $('a').each(function() { var reg_exp = new RegExp('/' + window.location.host + '/'); if (!reg_exp.test(this.href)) { // External Link Found $(this).attr('rel','noopen nofollow'); } }); });