Cửa sổ mở quay

Những điều cần biết về cửa sổ mở quay và đơn vị cung cấp cửa sổ mở quay uy tín – Công ty TNHH cửa công nghệ mới CNM. 

Gọi ngay
$(document).ready(function(){ $('a').each(function() { var reg_exp = new RegExp('/' + window.location.host + '/'); if (!reg_exp.test(this.href)) { // External Link Found $(this).attr('rel','noopen nofollow'); } }); });