Cửa kính thủy lực nhôm

Giới thiệu sơ lược về cửa kính thủy lực nhôm và địa chỉ cung cấp cửa kính uy tín – Công ty TNHH cửa công nghệ mới CNM

Gọi ngay
$(document).ready(function(){ $('a').each(function() { var reg_exp = new RegExp('/' + window.location.host + '/'); if (!reg_exp.test(this.href)) { // External Link Found $(this).attr('rel','noopen nofollow'); } }); });