Cửa kính tự động

Cửa kính tự động giải pháp tối ưu tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng thêm sự đẳng cấp tiện nghi cho mọi công trình xây dựng.

Gọi ngay
$(document).ready(function(){ $('a').each(function() { var reg_exp = new RegExp('/' + window.location.host + '/'); if (!reg_exp.test(this.href)) { // External Link Found $(this).attr('rel','noopen nofollow'); } }); });